HomeCourseคอร์ส Facebook Ad Manager

คอร์ส Facebook Ad Manager

คอร์สกลุ่มสำหรับบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาเรียน : เวลา 9.00 – 12.00

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเรียนรู้การทำโฆษณา Facebook ด้วย ระบบ Facebook Ad Manager, Facebook Ad Specialist หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณาผ่านระบบด้วย หลากหลายวัตถุประสงค์ ระบุกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย Target ทำโฆษณาได้หลายรูปแบบ และวิเคราะห์ผลการทำแคมเปญได้เอง

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • ทำความรู้จัก Facebook Ad Manager
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Ad Objective แต่ละประเภท
 • เรียนรู้วิธีการเซ็ตแคมเปญ
 • เรียนรู้วิธีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Custom Audience
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Lookalike Audience
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook Ad Placement
 • เรียนรู้วิธีการสร้างโฆษณา รูปแบบต่างๆ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook Pixel
 • เรียนรู้เกี่ยวกับตัววัดผลและวิเคราะห์แคมเปญ
 • เรียนรู้เทคนิคในการทำให้แคมเปญประสบความสำเร็จ
 • Workshop สร้าง Facebook Ad

ติดต่อเรา

โทร.

+66-92-959-9524